งานที่1 แชร์ไฟล์ youtube เรื่องสื่อดิจิทัล 
                                             งานที่2 ทำโปสเตอร์จากโปรแกรม canva

                                           งานที่3 จัดทำรูปเป็นการ์ตูน animation ง่ายๆ


                                                                   งานที่4 คำขวัญ
ความคิดเห็น